Sveriges bästa arbetsgivare!

Hos oss sitter kulturen inte i väggarna, vi skapar den tillsammans varje dag. Det är inte på egen hand, utan tillsammans, som vi kan utveckla, förändra och förbättra.

För oss handlar kultur om det vi gör i vår vardag och i vårt dagliga arbete. Vi tror att det bästa sättet att nå framgång är genom samarbete och engagemang. Därför fokuserar vi på utveckling och erbjuder möjligheter för våra medarbetare att själva påverka sin arbetssituation, det tror vi skapar engagemang på riktigt. Precis som med allt annat, så är vår kultur något vi skapar tillsammans. Hos oss är alla medskapare av Midroc-kulturen.

På Midroc har vi sedan 2008 arbetat på ett systematiskt sätt med vår kultur, vi tror att det är lika viktigt som allt annat affärsplanearbete, om inte än mer viktigt. Ett viktigt verktyg i vårt kulturarbete är vår egna affärsskola, Midroc Business School. Med affärsskolan i ryggen får alla medarbetare på Midroc en gemensam grund att stå på och vi får tillgång till konkreta reflektions- och dialogverktyg. På så vis lär vi oss mer om oss själva och hur grupper fungerar. Men varför satsar vi då så mycket på vår kultur? Vi är helt enkelt övertygade om att vår egen kultur utgör grunden för våra relationer, det ger oss ett klimat där vi vågar vara nyfikna och lyssna, både inom Midroc men också i relation till våra kunder. För att vi ska kunna göra en positiv skillnad där vi verkar så måste vi börja med oss själva.