Karriär och utveckling

Vi har lagt våra medarbetares individuella utveckling i deras egna händer. Till sin hjälp har de vårt kompetenspussel, den interna affärsskolan och en stöttande organisation i ryggen.

Vi tror att det bästa sättet att få våra medarbetare att trivas är genom att skapa valmöjligheter och olika vägar för utveckling. Som medarbetare på Midroc ska du kunna påverka din egen vardag. Därför har vi ingen färdig karriärtrappa utan du som medarbetare ges möjlighet att skapa din egen.

Vi arbetar ofta projektbaserat vilket gör att det finns en stor variation i uppdragen, vi kombinerar seniora och juniora erfarenheter i projekten, för att vi ska kunna ta tillvara på all kunskap som finns i gruppen. Dessutom har vi en egen affärsskola som ger oss olika dialog- och reflektionsverktyg, utbildningar och medarbetarskapsdagar. Det ger varje medarbetare en möjlighet till personlig utveckling men det påverkar också hur vi jobbar i grupp. Alla som jobbar hos oss får en gemensam grund att stå på och möjligheter till individuell vidareutveckling. För vi tror att det är det bästa sättet att främja engagemang, med valmöjligheter.