Investeringar

Vi investerar i bolag som utvecklar nya banbrytande teknologier. Vi går in i tidigt skede och möjliggör för innovativa bolag och idéer att nå marknaden. På så vis kan vi vara med och bidra till en positiv utveckling som gagnar både samhället i stort, och oss som bor här.

Vår vision är en bättre framtid, där vi är med och skapar ett samhälle där människor kan leva, utvecklas och må bra. Därför arbetar vi varje dag för att bidra till utvecklingen av framtiden, på alla platser där vi verkar. Midroc Invest är den del av Midroc som investerar i bolag med unika världsförbättrande teknologier, och kan på så vis bidra till en positiv utveckling av samhället i stort.

Midroc Invest investerar i banbrytande teknologier som har stor kommersiell potential och hög global relevans. Den största delen av investeringarna inriktas på svenska bolag som är verksamma inom framförallt cleantech och life science. Investeringarna omfattar allt från bolag som utvecklar lösningar för solcellsdriven vattenrening, hållbar livsmedelsproduktion, miljöneutral elkraft och utsläppsfria fordon, till bolag som tar fram läkemedel för behandling av sjukdomar som tidigare inte varit möjliga att behandla.

Genom att investera tidigt med ett långsiktigt fokus bidrar vi till att nya hållbara innovationer når marknaden, där det annars kanske inte hade varit möjligt. Vår filosofi kännetecknas av ett stort och aktivt ägaransvar, där vi genom operativt engagemang och strategiskt styrelsearbete är drivande i våra portföljbolag.