Malmö, Hyllie - Ny miljövänlig mässanläggning

Nu har Malmö en ny, toppmodern och miljösmart mässanläggning i Hyllie, ett område staden satsat stort på de senaste åren med Malmö Arena, köpcentrat Emporia och mycket annat.

Mässanläggningen stärker Hyllie och kommer att betyda mycket för besöks- och evenemangsnäringen i hela Malmöregionen. Mässan har byggts för flera funktioner. Den klarar såväl mässor, kongresser och stämmor som idrottsevenemang, konserter och andra kulturevenemang. Utöver utställningslokaler erbjuder byggnaden en större konferensanläggning och två restauranger.

Nya MalmöMässan är en solitär byggnad med tydlig identitet. Fasaden är veckad hela vägen runt byggnaden, liksom taksargen, vilket gör att byggnadens höjd varierar. Stora fönsterpartier är oregelbundet fördelade över fasaden vilket gör byggnaden levande utifrån och ger spännande utbilickar inifrån.

Midroc har tagit en rad nya grepp för att åstadkomma en verkligt miljösmart mässbyggnad som uppfyller kraven för Green Building.


En viktig del av MalmöMässans miljöprofil är det 17 000 kvm stora sedumtaket som gynnar miljön på många olika sätt:

  • Mildrar stadsklimatet
  • Tar upp och binder luftföroreningar i uteluften 
  • Dämpar buller
  • Minskar risken för översvämningar (överfulla dagvattenledningar) vid skyfall 
  • Minskar behovet av stora dagvattensystem 
  • Skyddar underliggande takmaterial mot kraftiga temperaturväxlingar 
  • Har en isolerande effekt och sänker energiförbrukningen

Energin för uppvärmning och kylning av byggnaden hämtas från en akvifäranläggning som består av 32 stycken, 250 meter djupa borrade hål där en frysskyddad vätska cirkulerar i ett slutet system. Värme och kyla kan lagras i berggrunden och användas vid behov. På det sättet använder MalmöMässan ett verkligt miniminum av energi för att styra inomhusklimatet.

Andra smarta energibesparingar är behovsstyrd och energieffektiv belysning, behovsstyrd ventilation samt energieffektiva och behovsstyrda motorer och pumpar.

Konstruktion

Prefabricerad betongstomme, HDF-bjälklag

Fasad

Ytterväggar i betong, tegel, glas

Yta (BTA)

21 000 kvm

Arkitekt

Erik Giudice Architects

Tidpunkt

2012