Ny miljövänlig mässanläggning i Malmö

Nu har Malmö en ny, toppmodern och miljösmart mässanläggning i Hyllie, ett område staden satsat stort på de senaste åren med Malmö Arena, köpcentrat Emporia och mycket annat.

Byggnaden har uppförts i Västra Hamnen i Malmö. Den är i fem plan, varav det översta inrymmer sju mindre bostäder.
Helhetstänkandet har genomsyrat vårt utvecklingsarbete där vi satt samman de bästa beprövade tekniska lösningarna till ett genomarbetat tekniskt system.

Från projektet World Trade Center Malmö har vi erfarenhet av flera energibesparande tekniker som vi valt att nyttja även i kontorshuset Jungmannen. Några av dem har utvecklats vidare, vilket har lett till ännu lägre energiåtgång.

Mässanläggningen stärker området ytterligare och kommer att betyda mycket för besöks- och evenemangsnäringen i hela Malmöregionen. Mässan har byggts för flera funktioner. Den klarar såväl mässor, kongresser och stämmor som idrottsevenemang, konserter och andra kulturevenemang. Utöver utställningslokaler erbjuder byggnaden en större konferensanläggning och två restauranger.

Nya MalmöMässan är en solitär byggnad med tydlig identitet. Fasaden är veckad hela vägen runt byggnaden, liksom taksargen, vilket gör att byggnadens höjd varierar. Stora fönsterpartier är oregelbundet fördelade över fasaden vilket gör byggnaden levande utifrån och ger spännande utbilickar inifrån.

Midroc har tagit en rad nya grepp för att åstadkomma en verkligt miljösmart mässbyggnad som uppfyller kraven för Green Building.
En viktig del av MalmöMässans miljöprofil är det 17 000 kvm stora sedumtaket som gynnar miljön på många olika sätt:

  • Mildrar stadsklimatet
  • Tar upp och binder luftföroreningar i uteluften 
  • Dämpar buller
  • Minskar risken för översvämningar (överfulla dagvattenledningar) vid skyfall 
  • Minskar behovet av stora dagvattensystem 
  • Skyddar underliggande takmaterial mot kraftiga temperaturväxlingar 
  • Har en isolerande effekt och sänker energiförbrukningen

Energin för uppvärmning och kylning av byggnaden hämtas från en akvifäranläggning som består av 32 stycken, 250 meter djupa borrade hål där en frysskyddad vätska cirkulerar i ett slutet system. Värme och kyla kan lagras i berggrunden och användas vid behov. På det sättet använder MalmöMässan ett verkligt miniminum av energi för att styra inomhusklimatet.

Andra smarta energibesparingar är behovsstyrd och energieffektiv belysning, behovsstyrd ventilation samt energieffektiva och behovsstyrda motorer och pumpar.

Fastighetsutveckling

Midroc har utvecklat en ny mässbyggnad i Malmö.

Konstruktion

Prefabricerad betongstomme, HDF-bjälklag

Fasad

Ytterväggar i betong, tegel, glas

Yta (BTA)

21 000 kvm

Arkitekt

Erik Giudice Architects

Tidpunkt

2012

Ytterligare information

Karin Skiöd
010-470 74 02
karin.skiold@midroc.se