Malmö, Västra hamnen - Modern kontorsbyggnad i Hamnparken

Midroc har utvecklat en kontorsbyggnad i Västra Hamnen i Malmö. Kontoret är 5 000 kvm stort och byggt i fem plan.

Under utvecklingsarbetet fokuserade vi på att skapa flexibilitet och ett gott inomhusklimat. Varje våningsplan är förberett för en uppdelning till tre olika hyresgäster. Inom respektive kontor kan man enkelt montera upp modulväggar för att skapa cellkontor eller mötesrum, allt efter hyresgästernas skiftande behov.

Belysning, ventilation och värme kan enkelt justeras vid en eventuell ombyggnad. Värmen kan justeras direkt i enskilda rum eller i olika delar av kontoret. Längst upp finns fyra takterrasser som komplement till pausutrymmena.

Fastighetsutveckling

Midroc har omvandlat en industribyggnad till ett modernt kontor.

Konstruktion

Huset är uppfört med betongplatta på mark, HDF-bjälklag samt stålpelare och utfackningsväggar av trä. Fasadmaterialen är glas, cederträ och puts.

Yta (BTA)

5 000 kvm

Arkitekt

Jan Nygren, Eurocon Arkitekter, Helsingborg

Tidpunkt

Färdigställd 2006