Höganäs, Outlet Center - Ny outletbutik och centrallager

Fastigheterna är belägna i ett handelsområde som kallas för Höganäs Outlet Center.

Midrocs arbete har bestått i att utveckla området. Nya försäljningslokaler har uppförts och en om- och tillbyggnad av ett centrallager har genomförts. Den totala uthyrningsbara ytan är knappt 8 000 kvm, och den totala tomtarealen är ca 15 000 kvm.

Fastighetsutveckling

Midroc har utvecklat försäljningslokaler och centrallager till Iittala Oy i Höganäs.

Konstruktion

De nybyggda lokalerna är uppförda med betongplatta på mark, stålregelstomme samt fasader i plåt, träpanel samt puts med partier av lärkträ. Taken är av papp.

Yta (BTA)

8 000 kvm

Arkitekt

Jacob Petree, Jais Nielsen & White Arkitekter, Helsingborg

Tidpunkt

Lokalerna färdigställdes 2006