Västra Sjöstaden

Västra Sjöstaden är ett stadsutvecklingsprojket av en ny stadsdel i centrala Trelleborg med tillgång till både kusten och staden.

Västra Sjöstaden ingår i Trelleborg kommuns stadsutvecklingsprojekt, Kuststad 2025.  I samarbete med Serneke kommer vi att omvandla ett äldre industriområde som ligger väster om Trelleborgs centrum till ett nytt bostads- och rekreationsområde med plats för ca 1 000 – 1200 nya bostäder och servicelokaler. 

Visionen för Västra Sjöstaden ligger på arkitekten Daniel Hohentals ritbord hos Kanozi Arkitekter. 

Kontakt

Marielle Blixt, Projektchef Markutveckling, marielle.blixt@midroc.se, 010-470 74 67