Sunda trähus i Uppsala

I Uppsalas nya stadsutvecklingsområde Östra Sala backe skapar Midroc 103 nya bostäder i klimatsmarta och sunda trähus.

Med en central placering i området, på bägge sidor om torget intill Murargatan, och i direkt anslutning till Årsta torg blir dessa byggnader viktiga företrädare för hela utvecklingen i Östra Sala Backe.

Husets gestaltning har öppna strukturer, transparenta miljöer, ljus och överblick. Arkitekturen framträder som enkla och eleganta med generösa släpp och stora glasade öppningar. Med dubbel våningshöjd i bottenplanet vid torget skapas attraktiva lokaler som bidrar till projektets urbana karaktär. En del innehåller stadsradhus med en blandning av etagelägenheter, en del studentlägenheter och en del består av tio våningar avsedda för bostadsrättsutveckling. Den goda blandningen av upplåtelseformer attraherar en variation av människor med skilda behov och ekonomiska möjligheter.

Omfattning

6 800 kvadratmeter bostäder (BTA)

Adress

Murargatan

Planstatus

Detaljplanearbete pågår

Kontakt

Johan de Besche
010-470 71 02
johan.debesche@midroc.se