Trygghetsboende i Viken

På trevligt läge, nära Viken Centrum planerar vi för ett trygghetsboende. Kvarteret har hämtat inspiration från Vikens befintliga bebyggelse och har en varsam småskalighet för att smälta in i området. Vi erbjuder möjligheterna till ett trevlig boende med närhet till service, kommunikationer, byn och havet. Ritat av, arkitektkontoret Jakobsson Pusterla.

Arkitektur som smälter in

- Vi inspirerades av de kvalitéer som finns i närliggande bebyggelse och gjorde en modern tolkning av dem, säger Jan Jakobsson, arkitekt på Jakobsson Pusterla. En viktig aspekt var också att ta tillvara hela tomten, byggnaderna varvas med privata uteplatser och gemensamma ytor för olika aktiviteter. På så sätt skapar vi ett boende för människor med olika livssituationer, behov och preferenser.

I gestaltningen har vi hämta inspirationen lokalt från den klassiska fyrlängade skånegården. En av anledningarna är att den erbjuder ett gårdsrum skyddat från kalla vindar samtidigt som den låter solens strålar värma. Fasaderna som vetter mot omgivningarna består mestadels av skiffer i olika toner och fasaderna mot innergården består till största del av trä. Taken består av papp, s.k. listtak, som återknyter till de traditionella papptaken som ofta förekommer i äldre bebyggelse.

Utomhusytorna består av publika platser i områdets utkant, den gemensamma gården samt privata trädgårdar för marklägenheterna och balkonger för övriga lägenheter.

Utformningen är i ett tidigt skeede vilket gör att ändringar kommer att ske gällande detaljer, val av material, storlekar, utformning etc. Bilderna är inspirationsbilder för hur kvarteret kan se ut.

Vem bygger vi för?

Trygghetsboende är för äldre, som är för friska för äldreboende men som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem. Oftast har trygghetsboenden en åldersgräns på 65 år för inflyttning, men för makar eller sambor räcker det att en av personerna uppnått denna ålder.

Omfattning

Ca 47 st bostadsrätter, fördelat på 2-4 rok. 
Gemensamhetslokal om 103 m2.

Parkering

46 p-platser på mark.

Plats

Korsningen Karlfältsvägen/Hästhagevägen i Viken.

Status

Planerat

Inflyttning

Preliminärt hösten 2023

Kontakt

Pia Forne
010-470 74 20
pia.forne@midroc.se