Hasslanda – Framtidens lager & logistik

I Hasslanda i Lund planerar Midroc ett nytt område för både handels- och industriändamål. I detaljplanen finns även generösa byggrätter för bland annat kontor.

Hasslanda är beläget i östra Lund. Med sitt omedelbara läge intill E22 och nya Råby trafikplats, är området väl exponerat och mycket lättillgängligt för både besökande och transporter. I direkt anslutning till området finns hållplats för flera busslinjer i regiontrafik. Strax intill ligger WTC Lund, med tillgång till restaurang, konferens och hotell. Öster om området, längs Sydöstra vägen mot bl a Dalby, ligger Lunds största befintliga verksamhetsområde – Gastelyckan, med ett stort och varierat utbud av verksamheter.

På egen mark och i samarbete med intilliggande fastighetsägare har Midroc tagit fram en detaljplan som är flexibel och möjliggör en varierad användning. Det finns generösa byggrätter för bland annat lager, logistik, industri och kontor.

Detaljplanen är anpassad för eventuell spårvägstrafik mot Staffanstorp, vilket finns med i Lunds översiktsplan. Området ligger i direkt anslutning till framtida kommande stationsläge.

För dig som söker ett fantastiskt område för verksamheter inom lager, logistik, industri och kontor erbjuder Midroc här unika möjligheter att utvecklas i bästa skyltläge. Kontakta oss!


Omfattning
130 000 kvm tomtmark

Planstatus
Detaljplan klar och vann laga kraft 2020

Byggstart
Möjlig byggstart 2021


Kontakt
Uthyrningsansvarig 
Sandra Von Lüders
sandra.von-luders@midroc.se
010-470 74 09

Projektchef
Rolf Larsson
rolf.larsson@midroc.se
010-471 34 40