En helt ny stadsdel i Kävlinge

Kävlinge centrum kommer inom den närmaste femtonårsperioden att genomgå en stor förändring. Midroc planerar för en helt ny stadsdel i direkt anslutning till järnvägsstationen. Industrimarken kommer att bebyggas med bostäder, butiker, servicelokaler och kontor.

Kävlinge är strategiskt beläget i den expansiva Öresundsregionen med närhet och tågförbindelser till såväl Lund/Malmö och Köpenhamn som Landskrona och Helsingborg. Pendlingen till och från Kävlinge är omfattande, och både järnvägstrafiken och vägnätet är viktiga förutsättningar för utbyggnaden av stadsdelen.

Stadsdelen kommer att få stadsmässiga förtecken med slutna kvarter, gator och gränder samt offentliga rum i form av flera torg och en park. Målet är att skapa en attraktiv och inbjudande stadsdel med unika kvaliteter och en egen identitet. Med nya mötesplatser och aktiviteter för alla Kävlingebor kan livskvaliteten i samhället höjas, liksom hela Kävlinges attraktionskraft. 

Omfattning

ca 160 000 kvm BTA, varav ca 140 000 kvm BTA bostäder

Adress

Västra Långgatan, Kävlinge

Planstatus

Lagakraftvunnen detaljplan

Byggstart

2017

Kontakt

Magnus Norén
010-470 74 44
magnus.noren@midroc.se