Visionen för Embassy of Sharing

Embassy of Sharing är plats där inkludering, mångfald och hållbarhet är en självklarhet. Ett pulserande och involverande sammanhang där människor skapar tillsammans. En plats som tar hänsyn till olikheter. Där man inte bara bor utan också lever och verkar.

Hur möter vi framtidens hållbarhetsutmaningar?

De sju olika byggnaderna tar hänsyn till någon av FN:s 17 globala hållbarhetsmål när det gäller utformning och innehåll. Här utvecklar vi tillsammans nya normer för hållbara stadsdelar och affärer. Här bygger vi fysiska och digitala mötesplatser och plattformar som inspirerar och ger förutsättningar för människor att skapa sin egen framtid. Och här skapar vi hållbara, trygga, jämställda och inkluderande miljöer att besöka, verka eller att leva i för kommande generationer.