Kvarter

Tomten delas in i sju olika kvarter som alla får olika identitet och funktion.

Fyrtornet

Fyrtornet är en viktig del av Hyllie Stationstorg och fungerar som entré för hela kvarteret Härberget.

Drivbänken

Drivbänken trappar ner mot söder för att maximera söderläget och skapa bästa möjliga miljö för människor och grönska att växa! Hela taket är beträdbart och allmänheten kan gå hela vägen upp från markplan till husets topp. Taket kan även nås från de publika hissarna i Fyrtornet.

Levnadskonstnären

Levnadskonstnären är byggnaden för dem med krav på närhet, bekvämlighet och service. Med sin sammansättning av olika funktioner finns här allt man kan förvänta sig av ett kvarter mitt i staden.

Skogslunden

I den bortre lite lugnare delen av kvarteret skapas ett perfekt läge för bostäder. Samtliga lägenheter är genomgående med balkonger mot det soliga gårdsrummet.

Droppen

Droppen markerar porten till Hyllie västerifrån (än så länge…) och är därför lite högre än de sammanhängande husen längre ner längs gatan. Byggnaden ackompanjeras gärna av ett liknande hus på andra sidan Hyllie Stationsväg.

Fabriken

På bottenvåningen i Fabriken finns lokaler för småskalig produktion, ytor för exempelvis matrelaterad tillverkning, så som fiskodling, ölbryggning, musteri, godistillverkning och ytor för livsmedelsberedning kan hyras. Publika visningar inspirerar och ger inblick i matens kretslopp. Lokalgatan i väster sörjer för goda angöringsmöjligheter för varuleveranser och smart citylogistik.

Basaren

Basaren består av ett antal paviljonger längs grönstråkets sydsida. Byggnaderna består av ett antal publika funktioner som stärker folklivet längs stråket. Paviljongerna kan innehålla allt från föreningslokaler, kiosker och serveringar till ytor för spontana aktiviteter så som basket och boule. Vissa tak saknar definierat innehåll utan kan användas för marknader och tillfälliga evenemang.