Ett nytt landmärke i Bjärreds centrum

Tillsammans med Lomma kommun skapar vi en utbyggnad av ett nytt levande centrum i Bjärred. Det nya torget hämtar inspiration från Bjärreds placering vid havet och bebyggelsen knyter an till områdets tegeltradition omgiven av gröna stadsrum. Ett nytt landmärke som alla i Bjärred ska känna stolthet kring. Vi erbjuder möjligheterna till ett perfekt boende med närheten till service, grönområden och havet. Ritat av JUUL|FROST Arkitekter i Köpenhamn. Dansk arkitektur som sticker ut!

I möjligheternas centrum

Läget är unikt, mitt i centrum, med närhet till både service, grönområden och havet. Vi kommer att utveckla välplanerade stadsradhus och ljusa, rymliga bostäder i flerbostadshuset med balkonger mot det nya levande torget. I bottenplan kommer lokaler att inrymmas som passar bra för till exempel en liten boutique, blomsteraffär eller café.

Arkitektur som sticker ut

Husen kommer att gestaltas med fasader i huvudsak bestående av tegel, vilket skapar en modern och tidlös arkitektur. Teglet kommer att skapa variationsmöjligheter och ett levande spel i fasaderna. Kombinationen av tegel och metall ger en solid och robust arkitektur som åldras och patineras fint. En modern tolkning av den mindre staden med plats för gemenskap i en trygg miljö.

Egen privat trädgårdstäppa 

Våra stadsradhus har 3 våningar och ligger på andra sidan N Västkustvägen. De kommer att rama in gaturummet och är i sin arkitektur och utformning i samklang med det unika flerbostadshusets tegelarkitektur. Alla stadsradhus kommer att ha en egen liten privat trädgårdstäppa och takterass.

Utformningen är i ett tidigt skeede vilket gör att ändringar kommer att ske gällande detaljer, val av material, storlekar, utformning etc. Bilden är en inspirationsbild av hur torget kan se ut.

Omfattning

Ca 38 st bostadsrätter, fördelat på 2-4 rok
Ca 5 lokaler i bottenplan, ca 16 st stadsradhus

Parkering

Underjordiskt garage under flerbostadshuset till bostadsrätterna och markparkeringar till stadsradhusen.

Plats

Bjärreds centrum

Lomma kommun

Status

Planerat

Inflyttning

Preliminärt våren 2023

Kontakt

Liselott Wickzén
010-470 74 13
liselott.wickzen@midroc.se