Villa Brevik i Stockholm på Lidingö

Nu utvecklar vi Villa Brevik på Lidingö i Stockholm och kommer att bygga ett antal friliggande en- eller tvåbostadshus på området. Karaktären på den nya bebyggelsen kommer att inspireras av svensk sekelskiftesarkitektur.

De sex nya byggnaderna kommer att bestå av friliggande en-eller tvåbostadshus och ska harmoniera med Villa Brevik, smälta in i området samt utseendemässigt bidra till ett varierat inslag i villastadsområdet. Breviks villastad utgör en kulturhistorisk värdefull miljö med en väl bibehållen kärna från tidigt 1900-tal. Villorna runtomkring har i de flesta fall den ursprungliga karaktären i behåll och även flera ursprungliga tomtstrukturer finns kvar.

Tomten där våra bostäder ska utvecklas, sluttar mot söder ner mot Värtan, där flera delar av fastigheterna kommer att ha en fin havsutsikt.

Bostäderna kommer att säljas i samarbete med mäklarbyrån, Bjurfors.

 

Adress

Södra Kungsvägen 256, Lidingö

Avstånd till Stockholms centrala delar är ca 12 km och till Lidingö centrum ca 7 km

Status

Under planering

Planstatus

Lagakraftvunnen detaljplan

För mer information kontakta vår mäklare

Marcus Ehn
0730-30 90 30
marcus.ehn@bjurfors.se