Bostadsrätter och vårdboende i Landskrona

Midroc har i samarbete med HSB Landskrona utvecklat ett nytt bostadskoncept på ett centralt läge i Landskrona. Fastigheten byggs med en kombination av ett vårdboende och 22 bostadsrätter, och uppförs som tredimensionell fastighetsbildning.

Nytt landmärke

Byggnaden blir 12 våningar hög och därmed det högsta bostadshuset i Landskrona. I den nya byggnaden samsas blandade funktioner. De sex nedersta våningarna kommer att bestå av ett vårdboende med 45 lägenheter. Först på plan sju börjar bostadsrättsdelen, vilket ger alla bostadsrätter en strålande utsikt.

Fyra bostadsrätter inryms på varje plan, och har utformats ritats med öppna ytor mellan kök och vardagsrum för att maximera ljusinsläpp och utsikt. På den översta våningen finns två större lägenheter. Totalt byggs 22 bostadsrätter.

De flesta bostadsrätterna får väl tilltagna, inglasade balkonger och ett antal lägenheter får stora terrasser. Den största ligger högst upp i huset och är 105 kvadratmeter stor.

Fastigheten ligger med gångavstånd till både centrum och havet, och får två olika byggnadsdelar med tydliga arkitektoniska uttryck och varsin separat entré. Fasadmaterialet består av flera sorters tegel, skivmaterial och glas och binder samman de båda delarna. 

Fastigheten är under uppförande och inflyttning sker sommaren 2016. 

Ytterligare information

Karin Skiöld
010-470 74 02
karin.skiold@midroc.se