Brf Solgården - Bo nära natur, hav och stad

Söder om Ängelholms IP, mellan Kullavägen och Helsingborgsvägen växer den nya centrala stadsdelen Fridhem fram. Här på tryggt och lugnt läge erbjuder vi bostäder för dig som vill bo på ett bekvämt avstånd till hav, stad och natur.

Bo nära natur, hav och stad 

Brf Solgården består av två huskroppar med 74 bostadsrätter i varierande storlekar, från 1 till 5 rok.

Jais Arkitekter har fokuserat på att rita effektiva och ljusa bostäder med höga boendekvalitéer. Te x är de flesta av bostäderna genomgående samt har minst en balkong eller uteplats med fina utblickar och siktlinjer.

Fasaderna kommer att utföras i en kombination av olika ljusa tegelkulörer samt mönstermurning. Gården kommer att bli det gemensamma rummet för de boende i kvarteret - en inre grön oas för umgänge och avkoppling. Här kommer det att kombineras högt vajande vegetation/träd med urklippta gräsplaner, gångstigar och små krypin.

Utformningen är i ett tidigt skede vilket gör att ändringar kommer att ske gällande detaljer, val av material, storlekar, utformning etc.  

Ett hållbart område

Ängelholms kommuns ambition med Fridhem är att det ska utvecklas med hållbarhet i fokus. Områdets kvaliteter med närhet till vardagsservice och rekreations- och fritidsanläggningar samt att tillgången till gång-, cykel- och kollektivtrafik skapar goda förutsättningar för en hållbar stadsdel. Fridhem kommer att bli ett område med varierande bebyggelse och naturliga gröna rekreationsstråk. I området finns idag förskolor, skolor och butik medan det i framtiden planeras för ett vårdboende.

Få förhandsinformation

Just nu pågår planeringsarbete och projektering. Tillsammans med Jais Arkitekter hoppas vi att under hösten 2020 landa gestaltningen av vårt kvarter. Försäljning beräknas att påbörjas våren 2021. Vi hoppas att du vill följa ditt möjliga drömboende tillsammans med oss!

Anmäl ditt intresse redan idag! Vi kommer då att med jämna mellanrum skicka information om vad som händer i projektet samt skicka inbjudan till kommande VIP-säljstart. Håll utkik i din e-post!

Läs mer om Brf Solgården på www.brf-solgarden.se 

Omfattning

Ca 74 bostadsrätter, 1 – 5 rok

Parkering

Markparkering

Plats

Korsningen Kullavägen och Trapetsgatan, Ängelholms kommun

Status

Planerat, preliminärt säljstart våren 2021

Planstatus

Lagakraftvunnen detaljplan

Kontakt

Pia Forne

010-470 74 20

pia.forne@midroc.se