Brf Lyckoterrassen - ljuva livet på Lidingö

Med ett fantastiskt läge på Lidingö utvecklar Midroc Properties 12 exklusiva bostäder på den tidigare kursgården Villa Brevik. Den anrika villan står kvar och på den terrasserade tomten mot Värtan, utvecklar vi sex exklusiva parvillor som vi kallar för Brf Lyckoterrassen. Karaktären på den nya bebyggelsen är inspirerad av svensk nationalromantik. Planerad säljstart i februari 2021. Preliminärt tillträde sommar/höst 2022.

De sex parvillorna är noga utvecklade för att harmoniera med Villa Brevik såväl som att smälta in i området.  Breviks villastad utgör en kulturhistorisk värdefull miljö med en väl bibehållen kärna från tidigt 1900-tal. Villorna runtomkring har i de flesta fall den ursprungliga karaktären i behåll. Tomten sluttar mot söder ner mot Värtan, där flera delar av fastigheterna kommer att ha en fin havsutsikt.

Tanken med parvillorna är att det ska kännas som om varje hus är byggt vid olika tillfällen och av olika byggare, precis som då det mesta i villastaden kom till. Därför skiftar fasadmaterialen, takens utformning och kulörerna i Brf Lyckoterrassen. Hälften av de sex husen har träfasad, sadeltak i tegel med rundad takfotsdetalj. Andra hälften har putsad fasad, valmat tak i plåt och utstickande takfot. Samtliga bostäder har vackra spröjsade fönster och tydligt markerade entréer med förstukvist och storleken på husen varierar mellan 194-208 kvm boarea plus ett sutterängplan på mellan 26-45 kvm biarea.

Bostäderna säljs i samarbete med mäklarbyrån Bjurfors.

Omfattning

6 parvillor med totalt 12 bostäder, 194-208 kvm plus 26-45 kvm BIA i suterrängplan.

Parkering

Två parkeringsplatser per hushåll i nära anslutning till bostaden.

Adress

Södra Kungsvägen 256, Lidingö

Avstånd till Stockholms centrala delar är ca 12 km och till Lidingö centrum ca 7 km

Status

Planerat, säljstart prel februari 21

För mer information kontakta vår mäklare

Marcus Ehn
0730-30 90 30
marcus.ehn@bjurfors.se

www.Lyckoterrassen.se