Att köpa bostadsrätt

Att köpa en ny bostad är för de flesta en mycket stor investering som leder till många frågor att tänka igenom och ta ställning till. För att du ska känna trygghet i köpprocessen, vägleder vi dig hela vägen fram.

Vi förstår att det kan finnas många frågor när man gör ett av sina livs viktigaste köp. För att du ska känna dig trygg finns våra säljare med dig från att du gör en intresseanmälan till dagen du får dina nycklar i handen. Lite enkelt brukar vi beskriva köpprocessen i sex steg:  

1. Bokningsavtal
När du har bestämt dig för en av bostadsrätterna tecknar du ett bokningsavtal och i samband med bokningen betalas en bokningsavgift på 25 000 kronor. Bokningsavgiften avräknas handpenningen.

2. Förhandsavtal
Efter bokningsavtal tecknas ett förhandsavtal med bostadsrättsföreningen. När du tecknat förhandsavtal ska ett förskott betalas som varierar beroende av köpeskillingens storlek.

3. Inredningsalternativ
Det är möjligt att göra vissa tillval. För att få veta vad som gäller för just din bostad, vänligen kontakta din säljare.

4. Upplåtelseavtal
I det fjärde steget tecknas ett upplåtelseavtal. Då blir du formellt medlem i bostadsrättsföreningen en kort tid före tillträdesdagen. Senast på tillträdesdagen ska resterande andel av insatsen vara betald. I samband med överlämningen av nycklarna ska ett kvitto på slutlikviden kunna uppvisas. Årsavgiften till föreningen betalas månadsvis i förskott, från och med tillträdesdagen. Övriga villkor framgår av förhandsavtalet och andra handlingar, till exempel den ekonomiska planen och bostadsrättsföreningens stadgar, som du tar del av innan du undertecknar förhandsavtalet.

5. Besiktningar och garantier
Kontroller och besiktningar sker löpande under byggtiden. Slutbesiktning genomförs före inflyttning av en opartisk besiktningsman. Du kallas till slutbesiktning tillsammans med minst en representant från bostadsrättsföreningens styrelse och entreprenör. Garantitiden löper under fem år efter slutbesiktningen. Garantibesiktningen tar upp fel som inträffar efter inflyttningen och som besiktningsmannen anser att  entreprenören är ansvarig för. För ytskikt som golv och väggar gäller 2 års garantitid.

6. Tillträde
Senast fyra månader före tillträdet får du besked om ett definitivt  tillträdesdatum. På tillträdesdagen träffas vi i din nya bostad. När du bekräftat att slutbetalning av insats och eventuella inredningsval är gjort, överlämnar vi dina nycklar så att du kan flytta in.