Ny plats för möten i Helsingborg

Precis vid kajkanten, mitt i City, växer en ny levande stadsdel fram med hotell- och kongressanläggningen Clarion Hotel SeaU Helsingborg, restauranger, caféer, butiker och bostäder.

Utvecklingsprojektet ska stärka Helsingborgs attraktivitet och konkurrenskraft och dess roll som den naturliga mötesplatsen i regionen. Stadens utbud breddas och vi skapar en attraktiv miljö som kommer att generera arbetstillfällen, tillväxt och utveckling.

Clarion Hotel kommer att driva kongress- och hotellanläggningen, som blir Helsingborgs största med takpool, gym, barer och restauranger. Helsingborgsbyrån Jais Arkitekter har gestaltat hotell- och kongressanläggning med 250 hotellrum och en kongresskapacitet på 1 200 personer.

Wingårdh Arkitektkontor har utformat förslaget till bostadskvarteren med fyra flerbostadshus som kommer att rymma 155 lägenheter. 

Omfattning

En gemensam kongress- och hotellbyggnad samt 155 bostäder

Adress

Kungsgatan, Helsingborg

Tidplan

Hotell- och kongressanläggningen beräknas klar 2020.
Bostäderna kommer stå klara 2019.

Kontakt

Marina Palm
010-470 74 52
marina.palm@midroc.se