Så hanterar vi på Midroc Properties externa möten och visningar

Vi följer utvecklingen av det globala coronavirusutbrottet (covid-19), precis som många av våra kunder, intressenter och andra gör. Vi måste alla göra en insats för att förhindra spridning av viruset och hålla vårt samhälle säkert och hälsosamt. Nu har vi satt nya rutiner för visningar och kundmöten.

Vi följer de rekommendationer som lokala och globala myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Världshälsoorganisationen WHO ger med anledning av covid-19. Våra medarbetares, kunders, samarbetspartners och samhällets säkerhet och hälsa är i fokus för oss just nu.

För att minska risken för smittspridning av viruset covid-19 (coronaviruset) har vi valt att införa vissa försiktighetsåtgärder i syfte att begränsa kontakterna vid visningar och kundmöten:

  • Vi undviker fysiska möten om det går och tar dem digitalt och via telefon så långt det är möjligt
  • Vi håller avstånd och undviker handskakningar
  • Vi begränsar antalet personer som befinner sig i samma rum samtidigt
  • Inga anställda hos Midroc som befunnit sig utomlands de senaste 14 dagarna får vara på kontoret eller delta på fysiska möten och visningar av lägenheter och lokaler
  • Ingen av våra anställda, eller anlitade mäklare, kommer till jobbet om de visar minsta tecken på sjukdom såsom mild hosta, förkylning eller allmän krasslighet
  • Vi erbjuder munskydd och handgel på visningar

Har du varit utomlands under de senaste 14 dagarna eller har tidiga tecken på sjukdom såsom mild hosta eller helt enkelt känner dig sjuk, ber vi dig vänligen att boka en ny mötestid eller vänta med att komma på möten eller visningar 14 dagar efter hemkomst – under förutsättning att du känner dig helt frisk då.

Är du intresserad av en bostad eller ett kontor så kan du göra en intresseanmälan och bokning via vår hemsida www.midroc.se/fastighetsutveckling