Moderna kontorslokaler nära Stureplan

Fastigheten Landbyska Verket 8-9 består av två delar, varav den här byggnaden ligger alldeles intill Humlegården, på en gata utan genomfartstrafik. Just nu till försäljning.

I fastigheten finns förutom kontorslokaler en konferensanläggning, motionsanläggning med bastu, en mindre pool samt omklädningsrum. I källarplanet finns också garage.

Den bärande stommen består av pelare och bjälklag varför nästan alla väggar på våningsplanen är flyttbara. Lokalerna kan anpassas till hyresgästernas behov och lämpar sig därför väl för både små och stora hyresgäster.

Byggnaden, som består av två huskroppar, är på 7 200 kvadratmeter och byggdes 1979-81.

Fastighetsbeteckning

Landbyska Verket 8-9, Stockholm

Adress

Biblioteksgatan 25-29, Stockholm

Byggnadsår

1981

LOA

7 200 kvm
Hela fastigheten omfattar 12 000 kvm

Kontakt

Jesper Annerstedt
jesper.annerstedt@midroc.se