Våra fastigheter

I vår verksamhet ingår förvaltning av egna fastigheter som en naturlig del. Beståndet är främst koncentrerat till Stockholm och Öresundsregionen.