Våra fastigheter

I vår verksamhet ingår förvaltning av egna fastigheter som en naturlig del. Beståndet är främst koncentrerat till Öresundsregionen.