Samverkan

Samverkan är en entreprenadform där du som byggherre på ett strukturerat sätt arbetar tillsammans med oss. Samverkan innebär att vi fastslår gemensamma mål, aktiviteter och ekonomiska intressen.

Projektsamverkan och samarbete tas fram i workshops där era och våra projektmedarbetare tillsammans definierar grundstenarna i en så kallad Samverkansdeklaration. Samverkan ersätter inte branschens vedertagna avtalsformer.

Drivkrafter för samverkan

Midroc Constructions modell för samverkan bygger på drivkrafterna engagerat ledarskap, kundfokus, integrerade processer, kvalitetstänkande och medarbetaromsorg. Samverkan innebär att du som byggherre och vi som entreprenör strävar mot ett gemensamt mål. Detta leder till en bättre produkt och ett säkrare projekt genom säkrare ekonomi, bättre kvalitet, positivt och konstruktivt samarbete samt en effektivare riskhantering.