Zenhusen i Norra Djurgårdsstaden

I expansiva stadsdelen Norra Djurgårdsstaden, med vacker utsikt mot Husarviken och Lidingö, har Midroc uppfört 18 stycken exklusiva radhus i samverkan med Erik Wallin. I Zenhusen möts gammalt och nytt. Husens roströda cortenstålsfasad är inspirerad av områdets rika industrihistoria samtidigt som solpaneler, FTX-ventilation och lågenergiprodukter placerar Zenhusen i framkant ur ett hållbarhetsperspektiv. Uppförandet ställde höga krav på logistik, planering och kvalitetssäkrat genomförande. Zenhusen var nominerade till Kasper Sahlin-priset 2017 och är nominerade till Årets Stockholmsbyggnad 2018.

Projekt: Zenhusen
Kund: Erik Wallin
Varaktighet: 2015-2017
Investeringskostnad: 120 miljoner kronor