Tor Viking

På Stockholm Arlanda Airport har Midroc Construction utfört en omfattande om- och tillbyggnad av befintlig fastighet och färdigställt Swedavias nya huvudkontor. Bruttoarean uppgick till 7 700 kvadratmeter i fyra våningsplan.

Planeringen för projektet började 2013, byggstart skedde i april 2016 och i mars ett knappt år senare var uppdraget slutfört. Med flera intressenter i beställarledet ställdes höga krav på lyhördhet och flexibilitet under projektets gång. Resultatet blev lyckat och under våren 2017 kunde Swedavia inviga sitt nya aktivitetsbaserade kontor som ska främja ökat samarbete i organisationen.

Projekt: Tor Viking
Kund: Swedavia Fastigheter
Varaktighet: 2016-2017
Investeringskostnad: 74 miljoner kronor