Sigma i Upplands Väsby

I samverkan med kommunala AB Väsbyhem har Midroc Construction uppfört 190 lägenheter i Sigma strax intill de centrala delarna i Väsby norr om Stockholm. Projektet var på sätt och vis en fortsättning på den entreprenad som startade 2010 där några av områdets 1960-tals hus renoverades och till viss del byggdes om. Projektet blev kostsamt och för fortsättningen valdes linjen att riva ner och bygga upp. Det projektet inleddes 2013 och genom tät samverkan med AB Väsbyhem kunde

Midroc levererade en mycket prisvärd lösning med kvalitativa flerbostadshus som inte bara smälte väl in i den befintliga miljön utan även lyfte densamma. Ett starkt team bäddade dessutom för att projektet blev klart före utsatt tid.

Projekt: Sigma
Kund: AB Väsbyhem
Varaktighet: 2013-2016
Investeringskostnad: 260 miljoner kronor