Rödlöken i Solna

Sedan 2016 reser sig ett nytt landmärke i Huvudsta.

Sedan 2016 reser sig ett nytt landmärke i Huvudsta – en tio våningar hög flerbostadsbyggnad uppförd av Midroc Construction i samverkan med Wåhlin Fastigheter. Projektet omfattade totalt 140 lägenheter fördelade på fem byggnader, varav fyra sjuvåningshus och ett tiovåningshus.

Kvarteret Rödlöken uppfördes på liten yta ovanpå ett befintligt garage. Garaget försågs med nya fasader och nytt terrassbjälklag och fungerar nu som innergård för två av husen. Lägenheterna har fått väl tilltagna balkonger som delvis är inglasade. De översta lägenheterna har takterrasser.

Projekt: Rödlöken

Kund: Wåhlin Fastigheter

Varaktighet: 2014-2016

Investeringskostnad: 200 miljoner kronor