Totalrenovering av Tändstickspalatset

Midroc har utfört en totalrenovering av fastigheten på Västra Trädgårdsgatan. Fastigheten är kulturminnesmärkt och Midroc blev i samband med renoveringsarbetena nominerade till byggnadsvårdspris.

Midroc Construction har totalrenoverat Tändstickpalatset till exklusiv kontorsfastighet åt bland annat hyresgästen Swedish Match. Fastigheten är kulturminnesmärkt till högsta nivå och uppdraget omfattar bl.a. inventering, system- och planlayouter samt antikvarisk utredning. Ombyggnaden omfattar ändring av planlösning, byte av stammar, samtliga installationer och ytskikt.

Tändstickspalatset ritades åt tändstickskungen och entreprenören Ivar Kreuger på slutet av 1920-talet, som huvudkontor för Svenska Tändsticksaktiebolaget. Kreuger stod då på toppen av sin karriär – som chef för ett världsomspännande imperium med kontor i en rad storstäder

Palatsets Arkitekt var Ivar Tengbom (känd för bl.a. Stockholms Konserthus). Tengbom valde att samarbeta med tidens skickligaste hantverkare, konsthantverkare och konstnärer. Material som mahogny, jakaranda, elfenben och marmor användes. 

Projekt

Tändstickspalatset VT15, Stockholm 

Kund

Västra Trädgårdsgatan Fastigheter AB

Varaktighet

2009 - 2010

Investeringskostnad

Ca 60 MSEK

Sammanfattning

Midroc Construction är en totalentreprenör som utvecklar och genomför byggprojekt tillsammans med byggherrar inom kommersiell verksamhet och bostadsproduktion. Som byggherrens projektpartner bidrar vi med produktionskunnande också i de tidiga kreativa skedena.

Vi startade projektet VT15 med att tillsammans med byggherren identifiera risker och möjligheter med olika alternativ för varierande antal hyresgäster och olika slags verksamheter.

Efter en inventering och analys av byggnadens tekniska och antikvariska status planerade och projekterade vi de bästa lösningarna ur fastighetsägarens perspektiv. Med fokus på uthyrningsmöjlighet, flexibilitet och driftekonomi försåg vi byggherren med beslutsunderlag. Byggherrens investeringsbeslut togs hösten 2009 avseende ombyggnad för kontor och möjlig indelning till ett stort antal samtida hyresgäster.

Vi genomför projektet ”turn-key”, leder projektering och tar fullt entreprenadansvar för produktions- genomförandet som totalentreprenör. 

 

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig