"Det blir en verklig win-win-situation"

I det interna samarbetsprojektet mellan Midroc Construction och Midroc Property Development utvecklades BRF Hannebergsparken på en höjd, några hundra meter från Solna centrum.

Avancerade sprängningar, en trång tomt och anslutning till befintligt hus – uppförandet av BRF Hannebergsparken i Solna centrum ställde höga krav på Björn Jonsson, Thomas Cammerfelt och Håkan Lindgren på Midroc Construction. Men god planering, flexibilitet och ett gott samarbete med beställaren Midroc Property Development gav ett slutresultat att vara stolta över. Nu väntar sannolikt fler samarbeten i Stockholm mellan Midroc Construction och Midroc Property Development.

På en liten höjd några hundra meter från Solna centrum och med fin utsikt över omgivningarna ligger nyuppförda BRF Hannebergsparken. Här har de boende endast några minuters promenad till både kommunikationer och shopping samtidigt som det avskilda läget låter dem njuta av ett behagligt lugn.

Men för produktionschef Björn Jonsson innebar läget snarare vissa utmaningar än lugn och ro.

– Det var väldigt trånga tillfartsvägar till byggplatsen. Själva tomten ligger vid en liten vändplan som man bara kan nå via en brant backe på 40 meter. Det krävde bra planering vid beställningar och leveranser. Krångligast var det när vi hade kranen uppe. Då hade vi en lossningsyta som bara rymde en lastbil men det funkade tack vare bra planering, säger Björn Jonsson.

Sexvåningshuset rymmer 23 lägenheter varav två är souterränglägenheter i bottenplanet och två är vindsvåningar med takterrasser högst upp. Samtliga lägenheter har antingen uteplats, takterrass eller balkong. Alla material är valda med stor omsorg av Midroc Property Development och håller hög klass över hela linjen.

När första sprängsalvan ljöd i januari förra året var det Björn Jonssons första uppdrag som produktionschef inom Midroc Construction.

– Jag har jobbat som förman i Norge tidigare och jag har även varit utbildningsansvarig lärare för byggprogrammet men att vara produktionschef innebär ett större ansvar. Det var så klart spännande men det har känts jättebra och jag fick stort förtroende från mina chefer och jobbade med ett starkt team, säger Björn Jonsson.

I Stockholm är BRF Hannebergsparken det första samarbetsprojektet mellan Midroc Property Development och Midroc Construction. Modellen, där Midroc Property Development beställer och Midroc Construction uppför, har använts med framgång i Malmö och tanken bakom BRF Hannebergsparken var bland annat att få ett referensprojekt i Stockholm.

Björn Jonsson har enbart positiva omdömen om det interna samarbetet.

– Dialogen med Midroc Property Development har fungerat väldigt bra och det har hela tiden känts som att vi har jobbat mot samma mål. De var tydliga med vilka förväntningar de hade samtidigt som de hade en förståelse för vad som var möjligt att utföra. Vissa beställare förstår inte vad som är möjligt eller konsekvensen av vissa beslut och det gör processen mycket osmidigare. Men samarbete mellan systerbolag medför dessutom att vi behåller båda vinsterna i koncernen. Det blir en verklig win-win-situation, säger Björn Jonsson.

BRF Hannebergsparken har tre egna fasader och en anslutning mot grannhuset. Vid sprängningsarbetet var Björn Jonsson och hans team därför tvungna att spränga hela vägen ned mot grannens fasad och sedan under deras grundläggningsnivå. En rejäl utmaning med andra ord.

– Vi skulle spränga ner oss åtta meter och vi var tvungna att vara väldigt försiktiga för att inte underminera grannhuset. Den sista biten fick vi borra för hand och knäcka loss massan eftersom vi inte kom tillräckligt nära med de stora maskinerna. Då var det kämpigt och det var lite osäkert hur det skulle gå men vi tog det lugnt och metodiskt och lät arbetet ta den tid det behövde. Det var ett bra beslut, säger Björn Jonsson.

Sprängningarna, anslutningen till grannhuset och påfrestningen på tillfartsvägarna ledde till att många av grannarna hade åsikter om byggprocessen. Björn Jonsson inledde tidigt en dialog med dem som påverkades av bygget.

– Jag ville ha en bra relation från början och valde att ha en tydlig kommunikation och dialog med grannarna i området. Vi meddelade när vi skulle genomföra sprängningar och vi skickade ut flera informationsbrev och deltog på flera möten med deras styrelser. Framförallt hade jag väldigt mycket kontakt med ordföranden för den förening som vi anslöt till och jag tror att kommunikationen var en nyckel till att det funkade så bra som det gjorde. Vi var inne på deras tomt ganska mycket och hade de satt sig på tvären hade det inte varit möjligt att bygga, säger Björn Jonsson.

För två månader sedan var det inflyttning i BRF Hannebergsparken som sedan länge var slutsåld. Björn Jonsson, Thomas Cammerfelt och Håkan Lindgren övervann de svårigheter som dök upp längs vägen och höll tidsplanen på dagen. Björn Jonsson framhåller lagarbete och engagemang som nyckelfaktorer till det framgångsrika projektet.

– Vi är en väldigt prestigelös grupp och vi har inga problem att hojta till om man behöver hjälp. Betongstommar är inte min starka sida men Håkan har jobbat med betongstommar i väldigt många år och har 100 procent koll på dem medan jag kan installationer och kan hjälpa honom på det området. Det är lagarbete helt enkelt, säger Björn Jonsson.

Planering och flexibilitet har varit andra framgångsfaktorer under projektets gång.

– Ett projekt måste vara välplanerat och det är viktigt att ha en grundplan samtidigt som man måste vara flexibel och kunna förändra efterhand som förutsättningarna förändras. Men vi har också en väldigt stor fördel av att ha så mycket kompetens i huset. Vi har många bolag runt oss med riktigt kunnigt folk som gärna hjälper till och svarar på frågor. Det är en verklig framgångsfaktor, säger Björn Jonsson.