Bonnierhuset

Bonnierhuset på Torsgatan är sedan mer än ett halvt sekel tillbaka en av Stockholms mest utmärkande byggnader. Byggnaden, som invigdes 1949, ritades av Ivar Tengbom och hans son Anders Tengbom redan i slutet av 1930-talet men byggstarten fördröjdes av andra världskrigets utbrott.

Midroc Construction har under 2015 och 2016 fortlöpande renoverat och byggt om delar av fastigheten. Bland annat har reception, entré och restaurang fått nytt utseende.

Projekt: Bonnierhuset
Kund: Bonnier Fastigheter
Varaktighet: 2015-2016
Investeringskostnad: 80 miljoner kronor