Nya Malmömässan

När Malmös nya mässanläggning, Malmö-Mässan, skulle byggas var en av de största utmaningarna tiden. Och storleken på projektet. Och de arkitektoniska kraven. Och kvalitetskraven. Och de miljömässiga kraven. Och... Midroc Construction anlitades som totalentreprenör.

Byggnaden designades med stora fönsterpartier, murade väggar, sneda tak och svävande överhäng. Ett arkitektoniskt landmärke med kapacitet för över 5 000 personer. Byggnaden på 21 000 kvadratmeter skulle bland annat ha 17 000 kvadratmeter grönt tak, 175 000 tegelstenar, bergvärmeanläggning samt certifieras enligt GreenBuilding. Tiden för projektets genomförande sattes till 12 månader. 45 underentreprenörer, 10 konsulter, beställare, slutkund skulle samordnas och leverera i tid.

Det lyckades! Mycket tack vare att vi hela tiden såg till att mötas ofta, upprepa målbilden för alla, i alla sammanhang, skapa ett bra arbetsklimat och inledningsvis simulera hela bygget i teorin.