Kvarteret Saga

Projektet omfattar 141 lägenheter i fyra huskroppar med Midroc Construction som totalentreprenör i samverkan med beställaren Midroc Property Development.

Två av husen utformas som loftgångshus i 4 och 5 våningar samt källare. Ett hus utformas i 6 våningar med källare och tre trapphus. Det fjärde huset består av 16 lägenheter utformade som radhus i två plan med interntrappa.

Projekt

Kv Saga

Kund

Midroc Property Development

Varaktighet

2015-2018

Investeringskostnad

170 MSEK