Nybyggnad kvarteret Bohus 5 i Malmö

Midroc har i samverkan med MKB Fastighets AB utfört nybyggnation av 54 lägenheter, stortvättstuga och gemensamma ytor samt ombyggnad av en lokal till två nya lägenheter. Vårt åtagande har omfattat totalentreprenad i samverkan, projektering av bygghandlingar, BAS-P och BAS-U samt installationssamordning.

Midroc Construction har i samverkan med MKB Fastighets AB utfört nybyggnation av 54 lägenheter, stortvättstuga och gemensamma ytor samt ombyggnation av en lokal till två nya lägenheter. Total BTA nybyggnation 3600 kvadratmeter och total BTA ombyggnation 200 kvadratmeter. Projektet drevs i samverkan med MKB men involverade även underentreprenörerna i projekteringsfasen. Syftet var att hitta ekonomiska förutsättningar för en långsiktigt hållbar och energieffektiv fastighet. Projektet bildar ett nytt blickfång vid Malmös södra och östra infarter och utgör en del av Malmö stads mål att förtäta stadens bebyggelse.

Projektet påbörjades våren 2012 och avslutades i november 2014.

Projekt

Kvarteret Bohus 5

Kund

MKB Fastigheter

Varaktighet

2012-2014

Investeringskostnad

66 MSEK

Sammanfattning

Midroc Constructions åtagande har omfattat totalentreprenad i samverkan, projektering av bygg- handlingar, BAS-P & U samt installations- samordning.

Entreprenadchef: Björn Niklasson
Entreprenadingenjör: Annika Pålsson
Produktionschef: Mikael Carlsson
Produktionsledare: Tobias Nilsson

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig