Byggentreprenader

Önskar du dig kortare byggtider, lägre projekt- och kapitalkostnader och en engagerad samarbetspartner som tar ansvar för hela byggprocessen? Då är det oss du ska arbeta tillsammans med.

Redan i projektets tidiga skede tar Midroc Construction totalansvar för färdigprojektering och produktion i rollen som totalentreprenör.

Lönsamt med löpande upphandling

All upphandling av entreprenader är konkurrensutsatt och sker vartefter projektet löper. Det innebär lägre projektkostnader för dig att produktionen kan starta tidigare och att projekttiden kortas. En löpande upphandling ger även möjlighet att påverka projektet under byggprocessens gång. När du som kund arbetar med oss har du full insyn i alla moment och kan hela tiden följa upp kostnader, tid, standard och kvalitet.

Många små steg i inköpsprocessen

Vårt syfte är att ge varje projekt så optimala förutsättningar som möjligt avseende metod- och materialval. För dig innebär det också en kvalitetssäkring av hela inköpsprocessen. Du kan känna dig trygg med att vårt arbetssätt leder till att stort fokus läggs på bedömning av kritiska moment, resurser och risk.