Fastighetsutveckling

Magiska möjligheter inom fastighetsutveckling och förvaltning av mark, bostäder och kommersiella lokaler. Midroc är med dig i dina projekt, både på jobbet och privat.

Vi skapar möjligheter till magi

Midroc Properties utvecklar, bygger och förvaltar kommersiella lokaler och bostäder. Vårt erbjudande inom fastighet omfattar:

Bostäder

Midroc Properties bygger attraktiva bostäder i eftertraktade områden för människor som ser boendet som en del av livsstilen. Inom arkitektur och design är vi ofta banbrytande vilket ger prestige till såväl boende som entreprenör. Bostäderna präglas också av god funktion med omsorg om detaljer för ett väl fungerande vardagsliv. Till förutsättningarna för bra lägen och goda investeringar räknas närhet till service så som kommunikationer, skolor, förskolor och handel. Vi lägger också stor vikt vid den sociala hållbarheten, det som brukar kallas ”livet mellan husen”.

Lokaler

I dagens arbetsliv är själva arbetsplatsen ett uttryck för företagets profil och en del av varumärket. Läge, exteriör och interiör är viktiga faktorer för att locka rätt kunder och rätt medarbetare. Midroc Properties utvecklar sina kunders affärer genom inspirerande fastigheter och miljöer där goda trender fångas upp och bidrar till företagets synlighet i attraktiva sammanhang. Under varumärket World Trade Center  driver Midroc Properties framgångsrikt kontorsfastigheter i Malmö, Lund och Helsingborg.

Projekt under planering

Inom affärsområdet Markutveckling erbjuder Midroc Properties gynnsamma möjligheter för goda investeringar. Som stor och erfaren aktör är vi en trygg samarbetspartner och vi använder oss av beprövade processer, väl förankrade i säkra metoder. Genom lyhördhet för marknadens behov och förväntningar skapar vi attraktiva visioner och målsättningar för projekten. Det resulterar i områden med stor potential som människor gärna söker sig till.

Byggentreprenad

Inom byggentreprenad präglas Midroc Construction av såväl lång erfarenhet som bredd och spetskompetens. I kvalitetssäkrade processer identifieras både möjligheter och risker i tidigt skede för att säkra den bästa möjliga lösningen för varje del i projektet. En flexibel, effektiv och kapitalstark organisation säkrar tidplaner och fullföljande.

Kontakt

Malmö
Jungmansgatan 12
211 19 Malmö
010-470 74 00

Helsingborg
Carl Krooks gata 18
252 52 Helsingborg
010-470 74 00

Stockholm
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm
010-470 74 00