Installation av instrument

Instrumentinstallation är grunden inom processindustrin. Ni hittar hos oss stor och bred erfarenhet från kärnkraft, petrokemi, raffinaderi, farttygsindustri och pappersindustri. Sammansättningen av projektorganisationen anpassas alltid efter er som kund.