Brandlarm

Ett väl fungerande brandlarm kan rädda liv och egendom och är därmed en av de mest viktiga systemen i en fastighet, oavsett storlek eller användningsområde.

Utbildning

Brandsäkerhet för anläggningsskötare

Tillsammans med Svenska brandskyddsföreningen utbildar vi inom ämnet brandsäkerhet på några av våra orter. Vi kan alltid anpassa utbildningen och utbildningsort efter behov.

Fullskalig leverantör inom el och teknik  •  Arbetar lokalt och nära  •  Genomgående säkerhetstänk