Vass ljusinstallation i Gullbergstunneln

Dekorativa och genomtänkta ljusinstallationer blir alltmer vanliga i vägtunnlar. Midroc Electro levererade samtliga elinstallationer för den nya Gullbergstunneln i Göteborg som invigdes vintern 2020. I uppdraget ingick en smart och dekorativ belysning som ger säkrare bilkörning. Roger Thorén, projektingenjör på Midroc Electro, berättar om ett projekt som ställde nya men utmanande krav.

Göteborg har en ökande trafik

Det finns inte så mycket berg i Göteborg, ändå byggs det tunnlar för fullt i staden. Allt för att klara den ökande trafiken. Ett exempel på detta är Gullbergstunneln som invigdes i vintras. Där utförde Midroc Electro samtliga elinstallationer.

Det innebar att se över områden som kraft, belysning för tunnel, väg, gata och gestaltning, kommunikation, kameraövervakning, elektroniska trafikskyltar, brand, passage och larm.

Nya arbetsuppgifter

I projektet att bygga en helt ny tunnel skapade man en huvudtunnel i mitten med två körfält och ett antal på- och avfartsramper. Ovanpå tunneln och runt omkring ska det bli lokalgator och helt nya kvarter.

I det här projektet fick Rogers team för första gången arbeta fram konkreta lösningar på ljussättning.
– Sidorna innan själva tunnelmynningen, när man kommer från norr, är klädda med perforerade plåtskivor, med mönster tagna från stadens gatunät. De skulle belysas och för att testa belysningen byggde man upp kopior av väggarna. Där testade vi olika ljuskällor och armaturer, som vi sedan presenterade för en gestaltningsgrupp. Det var ett lite annorlunda uppdrag, förklarar Roger.

Ljussättning med historiska rötter

Inne i tunneln projiceras vasstrån i taket av GoBoarmaturer, ljussättning i tunnelrörstaket ändras i takt med årstiderna med hjälp av RGB-armaturer. Stråna är tänkta att symbolisera att området heter Gullbergsvass. Fram till mitten av 1800-talet var området nämligen täckt av just vass. Att det stundtals har varit en tuffare utmaning att få till bra ljussättning än en redundant kraftförsörjning skrattas det ibland en hel del åt.
– Plötsligt är det inte bara tekniker och ingenjörer på samordningsmötena, utan yrkesfolk som pratar om helt andra värden. En del möten har varit utmanande och annorlunda, berättar Roger.

Smart ljussättning för säkrare bilkörning

Förutom att förhöja känslan finns det även ljus som har en praktisk funktion i tunneln. Utanför mynningen sitter sensorer som känner av hur starkt solljuset är. En solig sommardag styrs belysningen inne i tunneln till att vara maximalt ljust dynamiskt, effekten är hög, de kraftfullaste armaturerna ger var och en 66 000 Lumen. Då möts bilisterna av samma ljus inne i tunneln som ute. Således inget tjafs med solglasögon på eller av.

Utvecklingen bäddar för liknande projekt

Trots alla utmaningarna och nya arbetssätt, eller kanske tack vare dem, ses Gullbergstunneln som ett roligt projekt som gett regionchefen på Midroc Electro, Stefan Svenson, mersmak.
– Med tanke på aktuell samhällsutveckling kommer det med stor sannolikhet finnas fler stora och omfattande infrastrukturprojekt framöver. Vår ambition är att vara en aktiv part i flera sådana projekt, för vi har kompetensen, menar Stefan.

Regionchef Stora Projekt Syd

Stefan Svensson

Läs mer

Elinstallationer som triggar sinnena

En SPA- och hotellanläggning med visionen att, med ljus- och ljudinstallationer, trigga gästens alla sinnen. Byggd utan installationsritningar, på mindre än ett år.

Läs nästa referensprojekt

Regionchef Stora Projekt Syd

Stefan Svensson

Läs mer

Elinstallationer som triggar sinnena

En SPA- och hotellanläggning med visionen att, med ljus- och ljudinstallationer, trigga gästens alla sinnen. Byggd utan installationsritningar, på mindre än ett år.

Läs nästa referensprojekt