Säkerhetslösningar för ny brandstation

Behovet av en ny brandstation var stort. RIB-styrkorna i Lindesberg, som är en del av Nerikes Brandkår, åker på i snitt 200 larm per år. För Midroc var det lite ovanligt att först projektera och ta fram ritningar till underlag för byggföretagen och sedan avvakta beslut om byggnationen överhuvudtaget skulle bli av.

Ny brandstation i Lindesberg

Behovet av en ny brandstation hade funnits länge i Lindesberg. Den moderna och nya brandstationen placerades i utkanten av Lindesberg närmare riksväg 50.

Midrocs arbete i två faser

Midroc fick i en första fas uppdraget att projektera ett underlag som byggfirmor sedan räknade pris på innan beslut om byggnation fattades.

Därefter kunde nästa fas, själva bygget, starta av den av både brandkår och kommunledning efterlängtade stationen. Midroc levererade el, styr, brandlarm, passagesystem, inbrottslarm, övervakning och data till fastigheten som ägs av Fastigheter i Lindesberg AB och har en stomme byggd i trä.

 

En ökad trygghet för hela samhället

De största riskerna i Lindesberg beskrivs av Nerikes Brandkår vara alla farliga godstransporter som passerar tätorten och att ett par företag hanterar brandfarliga och explosiva varor. Nerikes Brandkår, och inte minst invånarna i Lindesberg, känner sig nu tryggare med den mer strategiskt placerade brandstationen som dessutom innebär att brandkåren slipper många 30-sträckor som man tidigare behövde passera.

Ovanligt men givande projekt

Alla involverade från Midroc var överens om att det kändes lite extra att vara del i något så pass ovanligt som uppförandet av en ny brandstation.

Läs mer

Äldreboendet i Gävle fick smart ljus som gör skillnad

När omsorgsföretaget Humana i egen regi byggde ett äldreboende i Gävle satsades hårt på belysningen. En unik ljusmiljö som hjälper de boende i vardagen skapades. Midroc installerade och projektet belönades med Svenska Ljuspriset 2017 – och har lett till flera liknande projekt åt Humana.

Läs nästa referensprojekt
Läs mer

Äldreboendet i Gävle fick smart ljus som gör skillnad

När omsorgsföretaget Humana i egen regi byggde ett äldreboende i Gävle satsades hårt på belysningen. En unik ljusmiljö som hjälper de boende i vardagen skapades. Midroc installerade och projektet belönades med Svenska Ljuspriset 2017 – och har lett till flera liknande projekt åt Humana.

Läs nästa referensprojekt