Vårt erbjudande

Vår projektförmåga

För oss innebär projektförmåga att kunna mobilisera en projektorganisation som till fast pris och tidplan tillgodoser våra kunders behov. Oavsett projektstorlek och bransch.

Att vi möter hinder och problem med möjligheter och lösningar är välkänt. Det är därför vårt motto är "It´s all about getting it done".

Vad kan vi hjälpa dig med?

Midroc EPC

Med en unik erfarenhet av att genomföra storskaliga multidisciplinära projekt tar Midroc EPC ett helhetsansvar och hanterar allt från förstudier, projektering till leverans och idrifttagning. Oavsett bransch, teknik eller geografi – allt samlat i ett enda kontrakt.

Lösningar för gruvindustrin

Gruvindustrin ställer enorma krav på personsäkerhet och produktivitet. Det gör vi också. Därför har vi utvecklat Midroc Remote Mining som gör det möjligt för dig att sköta hela gruvdriften från ett kontrollrum ovan jord.

Infrastrukturlösningar

Infrastrukturlösningar, oavsett om det gäller motorvägsnät, järnvägsnät eller tunnlar har mycket högt ställda krav gällande drift- och personsäkerhet.

Kraft och ställverk

Midroc levererar tjänster och produkter inom samtliga spänningsområden och kunderna finns framförallt inom industri- och energibranschen.

Lösningar inom energi

En mer hållbar utveckling i processindustrin är möjlig och förändringar är nödvändiga för att möta branschens krav på fler anläggningar som är mer miljövänliga och energieffektiva. Vi har långsiktiga perspektiv och integrerar alltid energi- och resursoptimering i våra projekt.

Kransystem

Midroc Crane systems erbjuder flexibla lösningar som möter högt ställda mekaniska och styrtekniska krav till kunder inom branscher som järn och stål, kärnkraft, papper och massa samt fordon.

Automatiserade tillverkningsprocesser

Få branscher är så mångfacetterade och krävande som läkemedelsindustrin. Kraven på spårbarhet, kvalitet och produktivitet ökar i en accelererande takt.

Optimerade process- och produktionslösningar

Vi kan utveckla styrsystem för att styra och optimera produktionen samtidigt som ni får högre effektivitet och ökad lönsamhet.

Lösningar för fordonsindustrin

Produktutveckling, kvalitet, logistik, kostnadsjakt och ny tillverkningsteknik pressar hela tiden fordonsbranschen.