Våra roller

Våra medarbetare är vår i särklass viktigaste resurs. Vår företagskultur präglas av entreprenörskap, korta beslutsvägar, att det är högt i tak - och att vi har roligt tillsammans. Vi tror på frihet under ansvar, men i grunden ligger ett strukturerat arbetssätt att driva projekt och teknikutveckling.

Vad gör Midroc till Sveriges bästa arbetsgivare?
Vad gör en affärsutvecklare på Midroc Automation?

För mer information

HR Manager Midroc Automation

Carolina Hemmingsson