Kompetens­utveckling

På Midroc tror vi på att ta oss an utmaningar med lika delar erfarenhet, skicklighet, engagemang som hjärta.

För mer information

HR Manager Midroc Automation

Carolina Hemmingsson