DET HANDLAR OM HÅLLBAR PRODUKTIVITET

Midroc Automation

Med människor i fokus och rötter i traditionell automation är vi Norra Europas ledande leverantör av resurseffektiviserande system. Våra kunder finns inom energi, infra och industri.

Följ med bakom kulisserna hos Midroc Automation

När projektförmåga är avgörande

Vårt erbjudande handlar om projektförmåga, vilket innebär att skapa konkurrenskraft tillsammans med våra kunder genom att vi tar ett helhetsansvar. Vi brukar prata om "ett projekt, ett kontrakt". Bland våra referenser finns projekt på 100 000-tals mantimmar med ordervärde i miljardklassen. För oss handlar det om att få saker och ting gjorda. It´s all about getting it done.

Nyheter från Midroc Automation

17 maj 2021

Midroc Europe gör positiv skillnad även i utmanande tider

Under 2020 påverkades Midroc Europe, precis som andra, av pandemin. Men med flera år av rekordresultat i ryggen stod Midroc Europe ändå starka under krisåret – och lyckades fortsätta göra positiv skillnad tack vare ett stort engagemang från medarbetarna.

07 maj 2021

Midroc Automation expanderar genom förvärv av IT Automation i Malmö

IT Automation är ett innovativt automationsföretag med lång erfarenhet av it- och automationslösningar för krävande tillverkningsprocesser. De har också egenutvecklade produkter för att digitalisera och effektivisera de operativa informationsflödena i produktionen. Bolaget är beläget i Malmö och kunderna finns främst i Skandinavien men även i ett flertal andra länder i Europa.

05 februari 2021

Midroc Automation samlar sin projektförmåga i Midroc EPC

Midroc Automation sammanför sin samlade leverans- och projektförmåga i Midroc EPC. Med en unik erfarenhet av att genomföra storskaliga multidisciplinära projekt tar Midroc ett helhetsansvar. Midroc EPC hanterar allt från förstudier, projektering till leverans och idrifttagning, oavsett bransch, teknik eller geografi – allt samlat i ett enda kontrakt.

12 november 2020

Midroc utses till Sveriges Bästa Arbetsgivare!

Undersökningen Sveriges Bästa Arbetsgivare genomförs på uppdrag av Employer branding-företaget Universum. I undersökningen besvaras frågor om bland annat ledarskap, arbetsmiljö och möjligheter till utveckling av företagens egna medarbetare. Sedan rankas företagen på listan efter resultatet.