Clean tech

Vi utvecklar nya sätt att framställa energi, att odla mat mer effektivt och rena vatten med hjälp av solens energi.