Våra investeringsbolag

Vi investerar i bolag som utvecklar nya banbrytande teknologier. Den största delen av investeringarna inriktas på svenska bolag som är verksamma inom framförallt cleantech och life science. Vår filosofi kännetecknas av ett stort och aktivt ägaransvar, där vi genom operativt engagemang och strategiskt styrelsearbete är drivande i våra portföljbolag.