New Technology

Midroc New Technology AB är vårt riskkapitalbolag som investerar i tidiga skeden i banbrytande teknologier med verifierad global potential inom områdena clean tech och biomedicin.

Investeringsstrategin är att fokusera på teknologier i tidiga skeden. Det innebär en större risk men också en större utväxlingspotential. Vi tror på ett långsiktigt ägaransvar med ett aktivt styrelsearbete. Därför erbjuder vi våra portföljbolag hjälp med ledning, affärsstrategier och tillgång till teknisk spetskompetens.

Oavsett område gäller samma krav för alla som kommer till oss för att söka riskkapital; innovationen ska vara banbrytande och ha global potential.