Bra underhåll är grunden för en välmående industri

Att hålla driften och produktionen igång är vad vårt erbjudande inom underhåll handlar om. För att du ska kunna nå bättre effektivitet och lägre kostnader och därmed högre lönsamhet behöver du förmodligen prata med någon som både har erfarenhet, spetskompetens och som vågar ställa de rätta frågorna. Dessutom kan det hjälpa att arbeta med någon som också tänker i nya banor. I slutänden betyder det att du kan sova lite bättre på natten.

Midroc är en av Sveriges största och mest kompletta leverantörer av industriellt underhåll. Tillsammans med våra kunder har vi löst akuta situationer och levererat förebyggande åtgärder i över 50 år. Hos oss hittar du förmodligen fler yrkeskategorier och kompetenser än hos någon annan aktör. Det betyder att du alltid kan få rätt person, med rätt kompetens som tillsammans med dig löser uppgiften.

HSEQ finns alltid med i allt vi gör

Drift, tillgänglighet och produktion i all ära, men utan ett förebyggande arbete inom HSE (Hälsa Säkerhet, Miljö), tillsammans med en djup insikt i hur lagar och regler ska hanteras, hade vi aldrig fått samarbeta både strategiskt och multidisciplinärt inom branscher som raffinaderier och kärnkraftsanläggningar. Förutom att följa lagar och frivilliga åtaganden, jobbar vi med att genomföra ständiga förbättringar. På så sätt kan vi uppnå en hög säkerhet, en god arbetsmiljö och minimerad miljöpåverkan.

Säkerhet:

Har högsta prioritet och vi har den alltid i huvudet i alla situationer. Vår målsättning är att ha noll olyckor –ingen ska skadas eller bli sjuk på grund av arbetet, och inga olyckor ska inträffa som skadar människor, miljö eller egendom.

Arbetsmiljö:

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är grundläggande för vår verksamhet. Alla tillbud och incidenter rapporteras, så att vi hela tiden kan dra lärdom och göra förbättringar. Förändringar riskvärderas och hanteras systematiskt för att bedöma eventuell påverkan på hälsa, miljö och säkerhet.

Miljö:

Genom att bidra med vår kunskap och erfarenhet strävar vi efter minsta möjliga miljöpåverkan. Vi gör det genom att bidra med kunskap och erfarenhet och våra medarbetare utbildas regelbundet inom miljöområdet.

Kvalitet:

Vi vet vikten av att det ”blir rätt” första gången. Därför är det en självklarhet för oss att ta ansvar, lyssna på dina krav och behov. Vi vill alltid säkerställa kvaliteten i våra leveranser genom hela processen. Vi tillämpar ”best practice” och för oss är det självklart att vi delar med oss av våra kunskaper.