Projektledning

Midroc utför projektledningsuppdrag i alla steg, från förstudie till projektöverlämnande. Genom vår samlade kunskap om och erfarenhet av att leda och styra projekt kan vi skapa goda förutsättningar för lyckade projekt med avseende på kvalitet, kostnad och tid.

På Midroc finns flertalet ingenjörer specialiserade på projektledning inom en rad olika områden, exempelvis:

  • Energi
  • Process
  • Kraft och värme
  • Automation