Miljösanering och vattenrening

Midroc utför avancerad marksanering, biologisk bearbetning av förorenad jord samt defragmentering och torkning av avfallsmaterial.

Midroc är specialiserade inom miljöteknik. Genom bolaget Midroc Miljöteknik arbetar vi i entreprenader avseende marksanering och vattenrening, från förberedelser och behandling av jord och processvatten till återställning av mark. På ett flertal strategiska platser runt om Sverige har Midroc Miljöteknik dessutom egenägda behandlingsanläggningar, för rening och återvinning av förorenat material.